Archiwum Polityki

Wężyki Janika

Minister Krzysztof Janik, gdyby chciał, mógłby mieć w swych szeregach panią generał policji. Specjalna norma mundurowa przewiduje dla niej trzy spódnice oraz reformy letnie i zimowe. Na razie jednak ma na stanie samych panów generałów. I to coraz więcej.

Minister jest dziś zwierzchnikiem czterech służb, bo rozwiązano mu jednostki nadwiślańczyków (11 etatów generalskich), a GROM (1 etat) przeniesiono do resortu obrony. Korpus generalski w MSWiA jednak rozrósł się i liczy 64 etaty.

W policji obecnie są 23 etaty generalskie (o 10 więcej), w straży pożarnej – 22 (o 5 więcej), w służbie granicznej – 18 (o 11 więcej) i w ochronie rządu – 1 (bez zmian). – Jest ich więcej, bo wzrosła liczba funkcjonariuszy – tłumaczy minister Janik. Ale okazuje się, że kilka lat temu ówczesny minister spraw wewnętrznych Leszek Miller (patrz „Korpus Millera”, „Polityka” 20/97) miał tyle samo etatów dla policjantów (103 tys.), strażników granicznych (17,7 tys.) i jedynie o tysiąc mniej dla strażaków (dziś 29,5 tys.), a dla generałów tylko 51.

W 1997 r. mieliśmy 49 województw i na generalskich etatach byli jedynie szefowie największych ośmiu policyjnych i trzech strażackich komend wojewódzkich. Dziś taki etat ma każdy wojewódzki komendant policji i straży. Przybyło ich w komendach głównych policji i straży granicznej (nawet dla dyrektorów). Są na nich wszyscy komendanci oddziałów SG (wcześniej jedynie trzej) oraz komendanci: Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, centralnych ośrodków szkolenia SG (w Koszalinie i Kętrzynie) oraz szkół pożarniczych (w Warszawie i Częstochowie). Komendantem tej ostatniej jest brygadier (strażacki podpułkownik) Wanda Rakowska, jedyna dziś funkcjonariuszka na generalskim stanowisku. Dystynkcji nadbrygadiera (generała) pewnie się już nie dosłuży. – Strażackie przepisy mundurowe nie przewidują generalskich spodni dla kobiet – wyjaśnia były komendant główny PSP Feliks Dela.

Generał

błyskawiczny

Spośród 27 generałów służących dziś w MSWiA aż 23 pierwszą lub kolejną gwiazdkę otrzymało na wniosek Janika.

Polityka 35.2003 (2416) z dnia 30.08.2003; Kraj; s. 27
Reklama