Archiwum Polityki

Opinie

Prof. Bronisław Łagowski
filozof, o polskim państwie:
„(...) Postsolidarność rozpycha się w systemie prawnym, chcąc rozszerzyć w państwie miejsca dla swojej samowoli. Zachowuje się tak w skali kraju jak jej przywódcy na szczycie Unii Europejskiej. Narzuca krajowi wyobrażenia o »sprawiedliwości«, jakie ukształtowały się w grupach na poły konspiracyjnych, i swoją, też z konspiracji pochodzącą, moralność mściwości. Ciągle zabiega o zachowanie swojej tożsamości, wyodrębnienia od społeczeństwa skażonego »kolaboracją« i nie przyjmuje do wiadomości, że państwo jest jednością polityczną, w której żadna kategoria społeczna, żadna grupa obywateli nie może być uznana za wrogą, bo to by znaczyło, że nie mamy państwa, lecz utajoną wojnę domową”.
(„Przegląd”, 26 X)

 

Jan Nowak


starosta kazimierski, pytany o to, dlaczego odmówił badania alkomatem:
„Powiem tak. Po pierwsze, był to nieoznakowany samochód. Po drugie, nieznani mi ludzie. Po trzecie, mam przeciwwskazania medyczne do dmuchania w alkomat”.
(W rozmowie z Michałem Nosalem, „Echo Dnia”, 21 X)

 

Ludwik Dorn


były marszałek Sejmu, o prezesie PiS:
„– Bardzo wielu członków PiS, także bliskich współpracowników prezesa, w rozmowach prywatnych mówi, że świadomie degraduje on partię, żeby wzmocnić pozycję prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Są sfrustrowani tym, że – jak sądzą – prezes morduje partię, także ich rękami. Ja tak nie uważam – to przeświadczenie raczej obrazuje stan ducha tego kręgu ludzi, niż diagnozuje rzeczywiste plany prezesa.

Polityka 44.2008 (2678) z dnia 01.11.2008; Opinie; s. 114
Reklama