Archiwum Polityki

Co to znaczy SBB

W moim artykule [„Perski dywan”, POLITYKA 27, dot. sytuacji w Iranie – red.] nie pojawił się fragment zdania wyjaśniający zastosowany przeze mnie skrót SBB. Zdanie to w całości powinno brzmieć: „Dotychczasowe krótkowzroczne poczynania Amerykanów charakteryzuje syndrom SBB (szukaj, burz i bombarduj)”. Jednocześnie wyraża on moją ocenę działań USA w regionie Bliskiego i Środkowego Wschodu.

Piotr Balcerowicz

Polityka 29.2003 (2410) z dnia 19.07.2003; Listy; s. 97
Reklama