Archiwum Polityki

Kadry • Nominacje • Denominacje

Małgorzata Kroker-Jachiewicz została prezesem i dyrektorem generalnym Kredyt Banku. Zastąpiła Stanisława Pacuka, założyciela i długoletniego prezesa banku. Ukończyła SGPiS i od 1991 r. związana jest z bankowością. Pracowała w pionach kredytowych BRE SA i Pekao SA. W 1994 r. podjęła pracę w Kredyt Banku. Po dwóch latach weszła w skład zarządu banku, a w 1998 r. została wiceprezesem. Pełni szereg funkcji w radach nadzorczych spółek giełdowych i podmiotów zależnych od Kredyt Banku. Zamężna, ma córkę i syna. Interesuje się malarstwem, a wolny czas najchętniej spędza na działce.

Andrzej Zdebski

(47 l.) został prezesem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Ma się ona zająć przyciąganiem inwestorów i wspieraniem eksportu. Ukończył prawo i do 1992 r. pracował w Katedrze Międzynarodowego Prawa Publicznego UJ. Potem był dyrektorem m.in.: oddziału Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie oraz w bankach BWR SA i Millennium Prestige. Od listopada 2001 r. do marca 2003 r. był podsekretarzem stanu w resorcie ministra Jerzego Hausnera odpowiedzialnym za rynek pracy. Jest także prezydentem Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Przygotowuje doktorat pt. „Prawno-międzynarodowe aspekty ochrony przedstawicieli państw w stosunkach międzynarodowych”. Żonaty, ma dwie córki.

W wieku 92 lat zmarła Zofia Hertz. Wieloletnia współpracownica Jerzego Giedroycia i współzałożycielka Instytutu Literackiego. Z wykształcenia prawnik, w 1940 r. z mężem zesłana na Syberię, potem żołnierz II Korpusu. Przez ponad pół wieku pracowała w redakcji „ Kultury” w Rzymie i Paryżu. Po Jerzym Giedroyciu uważana za drugą osobę w redakcji i za jej prawdziwą gospodynię. Po jego śmierci nadal, wspólnie z Henrykiem Giedroyciem, prowadziła Instytut Literacki.

Polityka 26.2003 (2407) z dnia 28.06.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama