Archiwum Polityki

Ameryka i muzyka

sobotę 5 lipca byłem na koncercie Chóru Armii Amerykańskiej (US Army Europe Chorus) i – wierzcie mi – w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Chopina przy ulicy Okólnik 2 przeżyłem ponad godzinę zdumiewająco intensywnych wzruszeń. Wierzcie mi, ponieważ ja nie bardzo sobie wierzę. A ponieważ nie bardzo wierzę, próbuję własne emocje nazwać.

Można, rzecz prosta, zacząć od tego, że jestem w tak zaawansowanym wieku i w tak głębokiej psychofizycznej rozsypce, że byle co mnie wzrusza, z powodu byle czego beczę i np.

Polityka 28.2003 (2409) z dnia 12.07.2003; Pilch; s. 84