Archiwum Polityki

Mózg do badań

Artykuł Leszka Mazana [„Marszałek w stanie spoczynku”, POLITYKA 16, dot. losów zwłok Piłsudskiego – red.] wymaga uzupełnienia informacją o losach mózgu Józefa Piłsudskiego, który miał być poddany badaniom w Instytucie Rosego w Wilnie.

Dla „Polityki” to poniekąd domowy temat, bo wiąże się rodzinnie z osobą nieżyjącego już wieloletniego redaktora Andrzeja Mozołowskiego. Ojciec Andrzeja należał do grona przybocznych lekarzy Marszałka, stryjowi zaś – Włodzimierzowi Mozołowskiemu – powierzono pieczę nad mózgiem Piłsudskiego, a w szczególności transport do Wilna. Może znajdą się osoby zorientowane w dalszym biegu tej sprawy...

M.D.,

Warszawa

Polityka 19.2003 (2400) z dnia 10.05.2003; Listy; s. 85
Reklama