Archiwum Polityki

Giganty pękają

O pozycji w rankingu „Polityki” decyduje suma wszystkich przychodów nie tylko ze sprzedaży towarów i usług, ale także z innych źródeł. Jedno z nich, całkiem obfite w latach ubiegłych, zasila finanse firm coraz słabiej – to dochody z operacji finansowych, np. lokat bankowych, których oprocentowanie wyraźnie spada.

Od początku tworzenia naszego rankingu wyłączyliśmy z niego handlujące pieniędzmi instytucje finansowe. Nie ma więc na liście banków, firm ubezpieczeniowych ani funduszy inwestycyjnych. Te przedsiębiorstwa powinno się raczej porównywać z innymi tej samej kategorii, nie zaś z tradycyjnymi branżami produkcji czy usług. Zwłaszcza że sektor finansowy się rozrasta i jego instytucje zdominowałyby listę, zabierając miejsce innym. Listę podstawową wzbogacamy – jak zwykle – rankingiem 50 najzyskowniejszych spółek.

Od kilku już lat przedsiębiorstwa, funkcjonujące jako grupy kapitałowe, występują w Pięćsetce razem, nawet jeśli formalnie nie konsolidują jeszcze swoich bilansów. Dzieje się tak na wyraźne życzenie zainteresowanych, którzy twierdzą, że tak naprawdę liczy się rynkowa siła całej grupy, a nie jej pojedynczych członków. Zrozumiałe więc, że holdingi również w rankingu zajmują wyższe pozycje. Żeby jednak nie tracić z oczu firm, które na trwałe wpisały się w nasz gospodarczy krajobraz, wymieniamy w nawiasach najważniejszych członków grup kapitałowych.

Okazuje się jednak, że i ten kij ma dwa końce. Niektóre giganty przeżywają bowiem spektakularny upadek. Jeszcze kilka lat temu Elektrim upierał się, że chce na liście występować tylko jako grupa kapitałowa. Dziś, okryty niesławą, nie ma już takich ambicji. Ale firmom, które nadal się liczą i wchodzą w skład holdingu, zależy na obecności na liście. Wolą na niej jednak występować pod własnym logo. Dlatego z Pięćsetki zniknął Elektrim, ale nadal znajdziemy w niej PAK (elektrownie Pątnów, Adamów, Konin) czy Elektrim Megadex.

Nieobecni

Źródłem danych do naszych tabel są same przedsiębiorstwa. Podają swoje wyniki w oparciu o formularz F-01, jaki przygotowują dla GUS.

Dodatki 18.2003 + Polityka. Pięćsetka Polityki. Lista pięciuset największych polskich przesiębiorstw (90088) z dnia 03.05.2003; s. 3
Reklama