Archiwum Polityki

Łaska dla zwycięzców?

Obywatele Polski walczyli w Iraku także w szeregach armii amerykańskiej. Jeśli mają jednocześnie paszport amerykański, mogą spać spokojnie. Jeżeli nie, to naruszają art. 141 kodeksu karnego. Mówi on bowiem, że łamie prawo ten, kto będąc obywatelem polskim przyjmuje bez zgody właściwego organu obowiązki wojskowe w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej. Takie osoby podlegają karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Z danych Pentagonu wynika, że w amerykańskiej armii służy dziś 537 Polaków.

Polityka 18.2003 (2399) z dnia 03.05.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama