Archiwum Polityki

Jasno i jednoznacznie

W publikacji [„Polska w billingu”, POLITYKA 16, dot. etyki po aferze Rywina – red.] Zdzisław Pietrasik oraz współpracujący z nim Marcin Kołodziejczyk, opisując pracę sejmowej komisji śledczej, piszą: „Potem marszałek Pastusiak nie może sobie przypomnieć, w jakiej sprawie dzwonił do Rywina i czy w ogóle dzwonił, bo może z telefonu korzystał syn marszałka zatrudniony w firmie Rywina?”.

Stwierdzenia te są nieprawdziwe.

Polityka 18.2003 (2399) z dnia 03.05.2003; Listy; s. 97
Reklama