Archiwum Polityki

Dekada wolnej Polski

Co się działo w III RP i na świecie w latach 1989–2001 (patrz także wykres „Scena polityczna III RP”, s. 8)

1989

Okrągły Stół
Po fali strajków w końcu 1988 r. słabnące władze PRL zgodziły się na negocjacje z demokratyczną opozycją (PRL ewoluowała od państwa dyktatury stalinowskiej do modelu autorytarnego, bez swobód obywatelskich, demokracji i wolności, uzależniona od ZSRR, z narzuconą władzą Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). Od lutego do kwietnia trwały obrady Okrągłego Stołu. s Do rozmów zasiedli przedstawiciele rządu i PZPR oraz czołowi działacze solidarnościowej opozycji (o Solidarności s. 15). Nakreślono podstawy ustrojowe państwa: przywrócono urząd prezydenta oraz 100-osobowy Senat, który miał być wybierany w całkowicie demokratycznych wyborach. Przywrócono także swobody związkowe, co otworzyło drogę do ponownej legalizacji NSZZ Solidarność.

Wasz prezydent, nasz premier
Wybory
W dwóch turach, 4 i 18 czerwca, odbyły się wybory parlamentarne. Kandydaci Solidarności zdobyli wszystkie przewidziane w umowie (161) miejsca w Sejmie i (99) w Senacie. Powstał tzw. Sejm kontraktowy. W lipcu Zgromadzenie Narodowe (czyli łącznie Sejm i Senat) wybrało na prezydenta byłego I sekretarza PZPR gen. Wojciecha Jaruzelskiego większością 1 głosu. Po słynnym artykule Adama Michnika w „Gazecie Wyborczej” (o rynku mediów s. 18) pt. „Wasz prezydent, nasz premier” nastąpiła zmiana koalicji rządzącej krajem. Dotychczasowi sojusznicy PZPR, czyli Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne zawarły porozumienie z Solidarnością. Dzięki temu w październiku mógł powstać rząd z pierwszym niekomunistycznym premierem Tadeuszem Mazowieckim (jednak wciąż z udziałem polityków PZPR).

Zmiany konstytucyjne
W grudniu znowelizowano konstytucję.

Dodatki 16.2003 + Polityka. Ściąga z polityki (90089) z dnia 19.04.2003; s. 4
Reklama