Archiwum Polityki

Kalendarium 2002

Styczeń

Z wizytą w Polsce przebywa prezydent Rosji Władimir Putin. Jest to pierwsze od ponad 8 lat spotkanie na tak wysokim szczeblu po wieloletnim ochłodzeniu we wzajemnych stosunkach.

Czy wiesz, jakie ważne wydarzenia polityczne zaszły ostatnio u naszych sąsiadów? Czy umiesz opisać ich pejzaż polityczny?

Sąsiedzi Polski

Rosja. Rosja ma prezydenta, który rządzi twardą ręką i stara się wprowadzać kolejne reformy. W 2002 r. przyjęto kodeks ziemski, który umożliwia obrót ziemią, rozpoczęto reformę rent i emerytur, reformę sądową i modernizację systemu bankowego. W polityce zagranicznej Rosja jest coraz bardziej prozachodnia. Szerokim echem odbiła się w świecie deklaracja prezydenta Putina, który po zamachach 11 września 2001 r. wyraził solidarność z Ameryką prezydenta Busha. Rosja otwiera się na współpracę międzynarodową i przeżywa rozkwit gospodarki. Dzięki temu otwarciu przestaje być zagadką i zagrożeniem, choć niestety nie rozwiązała jeszcze dramatycznego problemu Czeczenii (nota o Czeczenii s. 15). W stosunkach z Polską wreszcie kompromis. Będziemy mogli kupić mniej gazu niż się zobowiązaliśmy w zawartym w połowie lat 90. kontrakcie dwustronnym. W kontaktach z Unią Europejską sprawą otwartą pozostaje problem mieszkańców obwodu kaliningradzkiego, którzy będą chcieli dostać się przez terytorium Polski i Litwy do innych części Rosji. Na razie ustalono obowiązkowe wizy, nie wiadomo jednak, na jakich zasadach miałyby być wydawane.

Ukraina. Z jednej strony jest pod wpływem Rosji, która uważa ją za obszar swoich wpływów. Z drugiej zaś Polska pobudza na Ukrainie proeuropejskie aspiracje. Ukraina miota się, nie podejmuje reform, państwowo-oligarchiczna gospodarka jest słaba, na to wszystko nakłada się konflikt polityczny ze Stanami Zjednoczonymi (Kolczuga – niewyjaśnione podejrzenia o sprzedaż do Iraku nowoczesnych radarów) i podejrzenia ciążące na prezydencie Leonidzie Kuczmie, związane z tajemniczym zabójstwem Georgija Gongadze, opozycyjnego dziennikarza.

Dodatki 16.2003 + Polityka. Ściąga z polityki (90089) z dnia 19.04.2003; s. 9
Reklama