Archiwum Polityki

Hasła-klucze

Słowa, które otwierają drzwi do najgorętszych sporów naszych czasów. Kryją się za nimi zwykle dwa wielkie obozy – zwolenników i przeciwników pewnej idei.

Aborcja
Przerwanie ciąży Kościół uważa za ciężki grzech, niemożliwy do pogodzenia z wiarą chrześcijańską i odmawia nazywania go inaczej niż zabiciem nienarodzonego dziecka. Wzywa też chrześcijan do obrony życia poczętego, m.in. poprzez popieranie prawnego zakazu przerywania ciąży. Aborcję Kościół porównuje do Holocaustu (zbrodni ludobójstwa popełnionego na Żydach przez nazistów). Zwolennicy prawa do aborcji uważają, że decyzja powinna należeć do kobiety i że zalegalizowanie aborcji redukuje czarny rynek ginekologiczny, a tym samym służy zdrowiu kobiet i sprawiedliwości społecznej, bo na nielegalną aborcję nie stać kobiet niezamożnych. W krajach UE tylko w Irlandii aborcja jest całkowicie zakazana. Na Zachodzie liczba aborcji nie jest wysoka dzięki powszechnemu stosowaniu środków antykoncepcyjnych.

Cywilizacja miłości


Głosił ją już papież Paweł VI (1963–1978), a jego następca Jan Paweł II w encyklice „Bogaty w miłosierdzie” (1980) określił ją jako „cel, do którego winny zmierzać wszelkie wysiłki w dziedzinie społecznej i kulturalnej, a także ekonomicznej i politycznej”. Kościół wzywa do przekroczenia zasady odwetu w stosunkach między ludźmi i narodami oraz budowy świata przenikniętego duchem orędzia ewangelicznego, ale powstrzymuje się od przedstawiania konkretnych programów i rozwiązań, bo nie chce wkraczać w kompetencje władz i działaczy politycznych.

Dżihad

Z arabskiego – zmaganie, walka. Po zamachach 11 września 2001 r. słowo zrobiło światową karierę, siejąc przerażenie w świecie zachodnim jako kryptonim świętej wojny islamskich fanatyków z dekadenckim i bezbożnym Zachodem.

Dodatki 16.2003 + Polityka. Ściąga z polityki (90089) z dnia 19.04.2003; s. 21
Reklama