Archiwum Polityki

Dodatek przygotowali:

Krystyna Brząkalik

– nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Łaziskach Górnych. Uczestniczka projektów i współautorka publikacji poświęconych problematyce Unii Europejskiej i edukacji ekonomicznej: „Europa – twoja długoterminowa lokata”, CODN, 1998 r., „Ekonomia dla Liderów” Foundation for Teaching Economics, CODN, 1995–97 r., „Edukacja Konstytucyjna i Prawna”, SEKIO-CEO, 1996–1998 r.

Współautorka programu nauczania Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS) – nagroda MEN w 1999 r. Autorka i współautorka aktualnych programów nauczania wiedzy obywatelskiej, poradników dla nauczycieli oraz podręcznika dla gimnazjum „Pracuję, zarabiam gospodaruję”, Juka, 2002 r.

 

Elżbieta Kozłowska

– nauczycielka historii, wieloletni doradca metodyczny i konsultant w CODN i WODN, edukator, dyrektor Niepublicznego Centrum Edukacji JUKA. Autorka zeszytów ćwiczeń „Historia dla szkół średnich zawodowych”, książki „Drama na lekcjach historii”, współautorka programu i publikacji „Partnerzy. Polacy i Niemcy w nowej Europie” (Nagroda Edukacja 2000). Współautorka ekspertyz „Stan i perspektywy edukacji obywatelskiej w Polsce”, przygotowanych na zlecenie MEN w ramach międzynarodowego programu badawczego nad edukacją obywatelską w świecie (The International Association for Evaluation of Educational Achivements Civic Education Project). Współautorka aktualnych programów nauczania historii oraz podręcznika z ćwiczeniami dla klasy V „Od pięściaka do komputera, czyli historia cywilizacji”.

 

Jacek Królikowski

– nauczyciel historii, kierownik pracowni edukacji obywatelskiej i europejskiej w CODN w latach 1998–2000, wicedyrektor Polskiego Instytutu Demo, współautor publikacji „Europa na co dzień.

Dodatki 15.2003 + Polityka. Z Unią czy bez Unii? (90090) z dnia 12.04.2003; s. 15
Reklama