Archiwum Polityki

Z Wadowic do Rzymu

18 V 1920 Karol Wojtyła, syn Karola i Emilii, przychodzi na świat w Wadowicach pod Krakowem

1938 zdaje maturę i wraz z ojcem (matka zmarła w 1929) przeprowadza się do Krakowa, gdzie rozpoczyna studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

1942–1945 naukę przerwaną wybuchem wojny kontynuuje w konspiracji, studiując teologię i filozofię w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Krakowie oraz na Wydziale Teologicznym UJ. Podczas okupacji pracuje w Zakładach Chemicznych Solvay jako robotnik w kamieniołomach w Zakrzywku.

VIII 1946 kończy studia teologiczne

1 XI 1946 otrzymuje święcenia kapłańskie poprzedzone święceniami subdiakonatu 13 X 1946 i diakonatu 20 X 1946

2 XI 1946 odprawia pierwszą mszę

15 XI 1946 wyjeżdża do Rzymu i podejmuje studia teologiczne na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu (Angelicum), mające przygotować go do doktoratu. 3 VIII 1947 otrzymuje licencjat z teologii, a 14 VI 1948 zdaje egzaminy doktorskie z filozofii.

8 VII 1948 wraca do Polski i zostaje wikarym we wsi Niegowić pod Krakowem, a następnie w krakowskiej parafii św. Floriana

XI 1948 \tuzyskuje dyplom magisterski na Wydziale Teologicznym UJ, a 16 XII 1948 otrzymuje doktorat z teologii

3 XII 1953 uzyskuje habilitację na Wydziale Teologicznym UJ, następnie wykłada teologię moralną i etykę społeczną w Arcybiskupim Seminarium Duchownym

4 VII 1958 papież Pius XII mianuje Karola Wojtyłę biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej

1962–1965 bierze udział w obradach Soboru Watykańskiego II

30 XII 1963 zostaje biskupem metropolitą krakowskim, a 13 I 1964 arcybiskupem metropolitą krakowskim

28 VI 1967 otrzymuje kapelusz kardynalski od papieża Pawła VI

5 X 1971 zostaje wybrany do Rady Stałego Sekretariatu Światowego Synodu Biskupów

16 X 1978 Karol Wojtyła zostaje wybrany na 264 papieża i przybiera imię Jana Pawła II.

Polityka 14.2005 (2498) z dnia 09.04.2005; s. 20
Reklama