Archiwum Polityki

Kuchnia władzy

Taki tytuł nosi księga wydana przez Uniwersytet Warszawski przy współudziale „Polityki” i Czytelnika z okazji jubileuszu 70 urodzin profesora Andrzeja Garlickiego. Tytuł dzieła (wśród autorów wybitni historycy i przyjaciele uczonego) dobrze oddaje pasje Profesora. W jego dorobku znajduje się biografia marszałka Piłsudskiego, opracowane dokumenty z tajnych archiwów KC PZPR, monografia Okrągłego Stołu, a także liczne przewodniki kulinarne. Wśród anegdot przytaczanych podczas uroczystości w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego opowiedziano i tę mówiącą o pobycie w Japonii w poszukiwaniu śladów Marszałka. Tyle że Piłsudski w Japonii przebywał tydzień, a Garlicki tropiąc jego ślady spędził tam dni 400, z tego wiele (i na własny koszt) przy stole. W jubileuszu uczestniczyli m.in.: rektor UW prof. Piotr Węgleński, dziekan Wydziału Historii prof. Piotr Bieliński, dyrektorzy instytutów prof. Michał Tymowski i prof. Marcin Drzewiecki oraz profesorowie Janusz Tazbir, Andrzej Friszke, Henryk Samsonowicz, a także Tomasz Nałęcz, Adam Michnik, koledzy z redakcji „Polityki”, przyjaciele i uczniowie Profesora. Jubilatowi gratulujemy!

Polityka 26.2005 (2510) z dnia 02.07.2005; Do i od Redakcji; s. 98
Reklama