Archiwum Polityki

Lato z sudoku

Pokratkowa metoda rozwiązywania sudoku – najprostsza i najbardziej drobiazgowa – ma dwa warianty. Pierwszy, opisany przed tygodniem, polega na sprawdzaniu, jakie cyfry można wpisać w poszczególne pola i zapisywaniu wszystkich możliwości w każdej kratce delikatnie małymi cyferkami. W drugim natomiast przymierza się konkretną cyfrę do kolejnych pól danego poziomego wiersza, pionowej kolumny lub kwadratu, również notując ją na brudno tam, gdzie pasuje. Pokratkowa dłubanina jest często konieczna na dalszym etapie rozwiązywania, gdy zawiodą bardziej eleganckie metody, przede wszystkim po to, by następnie, analizując logicznie układ cyfr kandydujących do wpisania, wybierać te właściwe. Z jej drugiego wariantu można także korzystać już na początku zabawy. Na przykład: proszę spróbować zacząć rozwiązywać dzisiejsze zadanie od sprawdzenia, w które pole szóstej kolumny da się wpisać najpierw szóstkę, następnie siódemkę, a potem... pożeglować w inne rejony.

Informacja o zasadach konkursu sudoku

Nagroda główna: 1000 zł oraz 30 nagród książkowych

W kolejnych numerach „Polityki” zamieszczać będziemy jedno zadanie. Rozwiązanie – tylko na oryginalnym kuponie – można nadsyłać do wtorku 12 lipca (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie lub naklejone na kartkę pocztową (z dopiskiem: SUDOKU) na adres: „Polityka”, ul. Słupecka 6, 02–309 Warszawa, skr. poczt. 13. Wszystkie poprawne rozwiązania wezmą udział w losowaniu nagrody głównej w wysokości 1000 zł oraz 30 nagród książkowych.

Rozwiązanie sudoku z tego wydania zamieścimy w numerze 28 „Polityki”. Nagrody wyślemy w ciągu miesiąca. Kolejne rozwiązania i listy nagrodzonych w następnych numerach.

Polityka 27.2005 (2511) z dnia 09.07.2005; s. 95
Reklama