Archiwum Polityki

Polska pół na pół

Tylko nieco ponad połowa dorosłych Polaków pracuje zawodowo.

Według CBOS pracuje 56 proc. mężczyzn i 56 proc. kobiet w wieku przedemerytalnym. Wśród najmłodszych respondentów (od 18 do 24 lat) jest to jedynie jedna czwarta.

Szczyt aktywności zawodowej przypada na okres pomiędzy 25 a 44 rokiem – zatrudnienie ma 70 proc. osób z tej grupy. Nieliczni są aktywni aż do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Kluczową rolę w zatrudnieniu odgrywa wykształcenie. Wśród osób z wykształceniem podstawowym pracuje jedynie nieco więcej niż jedna czwarta. Wśród respondentów z wykształceniem średnim i zawodowym ponad połowa. Wśród najlepiej wykształconych – ponad osiem dziesiątych.

We wszystkich kategoriach wykształcenia, z wyjątkiem wyższego, mężczyźni pracują częściej niż kobiety. Tylko najlepiej wykształcone kobiety są równie często jak mężczyźni aktywne zawodowo.

Najczęściej stosowanym sposobem szukania zatrudnienia jest wykorzystanie kontaktów rodzinnych. Aż 70 proc. poszukujących pracy zwraca się z prośbą do najbliższych. Dwie trzecie kontaktuje się osobiście z pracodawcami lub korzysta z ofert urzędu pracy.

Najefektywniejszym sposobem (dla 22 proc. respondentów) szukania pracy okazał się osobisty kontakt z pracodawcą. Najmniej skuteczne okazały się oferty prywatnej agencji pośrednictwa pracy oraz własnoręczne zamieszczanie ogłoszenia.

Z uzyskanych deklaracji wynika, że niepracujący poszukujący zatrudnienia byliby w większości skłonni zmienić zawód, lecz nie miejsce zamieszkania. Mobilność niepracujących jest znacznie mniejsza niż osób, które posiadają już pracę, ale chciałyby ją zmienić. Około dwóch piątych osób z tej grupy mogłoby przeprowadzić się do innej miejscowości lub za granicę.

Polityka 41.2005 (2525) z dnia 15.10.2005; Społeczeństwo; s. 86
Reklama