Archiwum Polityki

Polska pół na pół

Tylko nieco ponad połowa dorosłych Polaków pracuje zawodowo.

Według CBOS pracuje 56 proc. mężczyzn i 56 proc. kobiet w wieku przedemerytalnym. Wśród najmłodszych respondentów (od 18 do 24 lat) jest to jedynie jedna czwarta.

Szczyt aktywności zawodowej przypada na okres pomiędzy 25 a 44 rokiem – zatrudnienie ma 70 proc. osób z tej grupy. Nieliczni są aktywni aż do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Kluczową rolę w zatrudnieniu odgrywa wykształcenie.

Polityka 41.2005 (2525) z dnia 15.10.2005; Społeczeństwo; s. 86
Reklama