Archiwum Polityki

Wszystkiego mało!

W „Gazecie Wyborczej” i „Polityce” ukazały się nie tak dawno bardzo ciekawe artykuły dowodzące, że nasza wiedza o wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r., a w szczególności o bitwie warszawskiej, była dotąd niepełna. Nie znaliśmy bowiem faktu, otaczanego przez lata najgłębszą (i dochowaną – to dopiero w Rzeczypospolitej sensacja!) tajemnicą, iż kryptolodzy polscy złamali szyfry używane przez bolszewików, co pozwalało Piłsudskiemu i jego sztabowi znać zawczasu większość zamiarów i planów operacyjnych przeciwnika.

Polityka 41.2005 (2525) z dnia 15.10.2005; Stomma; s. 110
Reklama