Archiwum Polityki

Zbyt tajne zarzuty

Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił prokuraturze akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi Milczanowskiemu, nakazując odtajnienie treści zarzutów, jakie stawiane są b. ministrowi spraw wewnętrznych. Kodeks postępowania karnego ustanawia bowiem w art. 364 bezwzględną zasadę, że ogłoszenie wyroku wydanego przez sąd RP odbywa się jawnie. Oznacza to, że sąd musi publicznie przedstawić przynajmniej kwalifikację prawną czynu, jaki zarzucano oskarżonemu oraz – w razie uznania winy – wymiar kary.

Polityka 43.2005 (2527) z dnia 29.10.2005; Ludzie i wydarzenia; s. 17