Archiwum Polityki

Opinie

Prof. Andrzej Zoll
były prezes Trybunału Konstytucyjnego, o proponowanych zmianach w prawie karnym:
„W Polsce musimy zdawać sobie sprawę z tego, czy chcemy iść w kierunku modelu postradzieckiego czy europejskiego.
Model postradziecki charakteryzuje się tym, że ma bardzo wysoką liczbę osób przebywających w więzieniach na 100 tys. mieszkańców. Na przykład w Rosji jest to ok. 600 osób na 100 tys. mieszkańców, na Białorusi około 500, a na Ukrainie ok. 400. Natomiast w Europie Zachodniej przypada około 100 osób na 100 tys. W Polsce przypada 239 osób na 100 tys., czyli ponad dwa razy więcej niż w przeciętnym kraju Europy Zachodniej. Uważam, że należy rozbudowywać alternatywy dla kary pozbawienia wolności. Są one tańsze, bardziej skuteczne i nie prowadzą do recydywy. Taka powinna być przyszłość prawa karnego, a nie zamykanie tysięcy ludzi do więzień”.
(W rozmowie z Małgorzatą Piasecką-Sobkiewicz, „Gazeta Prawna”, 19 VI)

 

Stanisław Obirek


były jezuita, o Kościele w Polsce:
„– Jak byś dzisiaj odpowiedział na pytanie: »Co jest złotym cielcem Kościoła polskiego«?
– Powiedziałbym, że jest nim sam Kościół, który stał się ważniejszy od Boga. Mimo deklaratywnej troski o zbawienie i równie deklaratywnej wierności nauczania Jezusa, ten Kościół dba głównie o siebie, a zwłaszcza o hierarchów, którzy wydają się nietykalni i nieomylni. Ten Kościół potrafi tylko pouczać i gromić, nie jest w stanie słuchać ani się uczyć. (...)
Kiedy dziennikarze »Przekroju« pytali mnie o to, co jest złotym cielcem polskiego Kościoła, w przeddzień przyjazdu Jana Pawła II do Polski w 2002 r.

Polityka 26.2007 (2610) z dnia 30.06.2007; Opinie; s. 102
Reklama