Archiwum Polityki

Od słowa do słowa

Jeszcze niedawno w okolicach warszawskiej Agrykoli można było dostrzec sylwetkę wyprostowanego, lekko utykającego starszego pana. Blisko stuletni Władysław Kopaliński lubił chodzić pieszo. Ale ruchliwość była cechą przede wszystkim jego umysłu. Między słowami poruszał się jak po widzianym tylko przez siebie trakcie.

Tropił pochodzenie słów, ustalał związki między nimi, wyjaśniał pojęcia, zaskakiwał ciągle nowymi pomysłami. Od 1967 r., w którym opublikował „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych” (wznawiany 30 razy), wydał kilkadziesiąt słowników o najróżniejszej tematyce. Obecnie nakład książek Władysława Kopalińskiego sięga 3 mln egzemplarzy. Osobiście bardziej cenił wydany po raz pierwszy w 1985 r. „Słownik mitów i tradycji kultury”.

Polityka 41.2007 (2624) z dnia 13.10.2007; Ludzie; s. 131