Archiwum Polityki

Oleksy po Pawlaku

W artykule „Stronnictwo obrotowe” [POLITYKA 45] znalazła się nieścisłość. W związku z tym informujemy, że po dymisji Waldemara Pawlaka z funkcji premiera w 1995 r. szefem rządu został Józef Oleksy, Włodzimierz Cimoszewicz objął stanowisko prezesa Rady Ministrów w 1996 r.

Redakcja

Polityka 48.2007 (2631) z dnia 01.12.2007; Do i od Redakcji; s. 131
Reklama