Archiwum Polityki

Tydzień w kraju

Przez dwa dni w Warszawie odbywały się parady, marsze i wiece zwolenników Unii Europejskiej. Uczestniczyli w nich mieszkańcy stolicy, delegacje innych miast, rolnicy oraz przedstawiciele władz z premierem na czele. Czworo byłych premierów: Hanna Suchocka, Tadeusz Mazowiecki, Włodzimierz Cimoszewicz i Józef Oleksy spotkali się w warszawskim Hotelu Bristol, gdzie podpisali apel wzywający wszystkie liczące się siły polityczne do jedności ponad podziałami w obliczu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W spotkaniu zorganizowanym przez pismo „Unia-Polska. Magazyn niezależnych publicystów” nie uczestniczyli pozostali premierzy: Jan Olszewski, Waldemar Pawlak i Jan Krzysztof Bielecki. Ten ostatni zapowiedział jednak, że podpisze apel po powrocie do kraju.

VAT zerowy.

Wbrew rządowi i liderom koalicji natomiast przy poparciu 29 posłów AWS opozycja przegłosowała w Sejmie wprowadzenie w rolnictwie zerowej stawki VAT. Rząd proponował zaś stawkę wynoszącą 3 proc. Wzburzony premier wyrażał nadzieję, że Senat naprawi ten błąd i przegłosuje poprawkę do ustawy. Artykuł o podatkach s.17.

Weto przyjęte.

Sejm przyjął dzięki głosom SLD, PPS-RLP i UW prezydenckie weto w sprawie ustawy zakazującej m.in. rozpowszechnianie pornografii. Za przyjęciem weta głosowało 202 posłów, a przeciw było 214. Do odrzucenia weta wymagana większość wynosiła 254 głosy. W tym samym czasie do Sejmu trafił prezydencki projekt zmian w kodeksie karnym, który ma zaostrzyć kary za gwałt ze szczególnym okrucieństwem.

Dwaj kandydaci.

Senator Leon Kieres jest kandydatem koalicji na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydaturę profesora Kieresa popiera także PSL.

Polityka 21.2000 (2246) z dnia 20.05.2000; Tydzień w kraju; s. 12
Reklama