Archiwum Polityki

Cytaty

Operacja NATO w Kosowie ogłoszona została najskuteczniejszą kampanią powietrzną w historii. Miała przejść do podręczników sztuki wojennej jako pierwsza „operacja aseptyczna”, prowadzona przez samoloty operujące na dużej wysokości, a więc bezpieczna, bez strat własnych. Jak pokazuje jednak tajny raport Sił Powietrznych w rzeczywistości zniszczono 14, a nie 120 czołgów, 18 transporterów opancerzonych, a nie 220, 20 stanowisk artylerii, a nie 450, jak podawano. Z 774 zakończonych sukcesem ataków powietrznych – jak wówczas ogłaszano – udało się potwierdzić skutki jedynie 58 z nich. Ten miażdżący raport został przez Pentagon schowany do szuflady. W istocie przynosi on dowód, że wojna toczona z powietrza nie była skuteczna, jeśli chodzi o cele wojskowe, a jedynie w odniesieniu do obiektów cywilnych.

Do ustępstw zmusiły Miloszevicia nie tyle zniszczone czołgi w Kosowie, co systematycznie niszczona infrastruktura, elektrownie i inne obiekty. „Chirurgiczne cięcia” okazały się mitem. Aby zniszczyć ruchome cele naziemne – nawet przy użyciu najnowocześniejszej technologii – trzeba latać nisko i wolno, a więc być narażonym na śmiertelny ogień przeciwnika.

Newsweek, Nowy Jork

Polityka 21.2000 (2246) z dnia 20.05.2000; Cytaty; s. 14
Reklama