Archiwum Polityki

Integracja w domu i zagrodzie

Więzi społeczne w pięciuset gminach odbudowuje się metodą terapii grupowej z elementami behawioralno-poznawczej. Leczą się obywatele wiejscy, płaci Bank Światowy.

Krzysztof Musiatowicz odbudowuje więzi w województwie zachodniopomorskim. Jest jednym z 28 konsultantów pracujących dla Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. W porównaniu z innymi konsultantami wojewódzkimi wykonuje zadanie trudne. Specyfiką obszarów wiejskich na Ziemiach Odzyskanych w tym regionie jest bowiem niewielkie przywiązanie ludności do ziemi i do sąsiadów. W niektórych rejonach występuje również elastyczność moralna, której trwający kilka lat program szybko nie zaradzi.

Polityka 47.2008 (2681) z dnia 22.11.2008; Kraj; s. 26
Reklama