Archiwum Polityki

Polskie Noble

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała nagrody uznawane za najbardziej prestiżowe w naszym kraju. W tym roku w dziedzinie nauk humanistycznych uhonorowano prof. Karola Modzelewskiego za badania nad tożsamością europejską. W naukach medycznych laur zdobył prof. Włodzimierz Krzyżosiak za odkrycie mechanizmu wyciszania genów, mogącego powodować schorzenia układu nerwowego. W dziedzinie nauk technicznych nagrodzono prof. Andrzeja Nowickiego za wkład w rozwój polskiej ultrasonografii (o jego osiągnięciach pisaliśmy w POLITYCE 44/02). Za dokonania w naukach ścisłych wyróżniono doc. Andrzeja Sobolewskiego, który odkrył mechanizm uodparniający białka na działanie ultrafioletu.

Polityka 45.2007 (2628) z dnia 10.11.2007; Nauka; s. 98
Reklama