Archiwum Polityki

IPN: przychodzą i odchodzą

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej powołał w połowie czerwca swojego drugiego zastępcę dr. Franciszka Gryciuka. – Pan Gryciuk będzie odpowiedzialny za działanie pionu archiwalnego IPN i zajmie się badaniem Ruchu Ludowego – precyzuje zakres kompetencji nowego wiceprezesa Andrzej Arseniuk, rzecznik prasowy Instytutu. Gryciuk, z wykształcenia historyk, w latach 1999–2006 z rekomendacji Polskiego Stronnictwa Ludowego był członkiem kolegium IPN, a w kadencji 2003–2004 jego przewodniczącym.

Ruchy kadrowe trwają. Dr hab. Andrzej Żbikowski jest kolejnym uznanym historykiem, który odchodzi z IPN. Był głównym specjalistą w Biurze Edukacji Publicznej IPN i zajmował się problematyką Zagłady oraz relacji polsko-żydowskich.

W ostatnich miesiącach z Biurem Edukacji IPN rozstali się m.in.: inny badacz relacji polsko-żydowskich w XX w. dr Dariusz Libionka (obecnie kieruje działem naukowym Muzeum na Majdanku i jest redaktorem naczelnym periodyku „Zagłada Żydów”) oraz dr Grzegorz Motyka, specjalizujący się w stosunkach polsko-ukraińskich (pracuje w Instytucie Studiów Politycznych PAN). Obaj zarzucali kierownictwu IPN propagowanie endeckiej wizji historii najnowszej – zwłaszcza w badaniach stosunku Polaków i państwa polskiego do mniejszości narodowych. Dąb, KB

Polityka 26.2008 (2660) z dnia 28.06.2008; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 8
Reklama