Archiwum Polityki

Czytelnik broni się sam

Do artykułu „Czas tropicieli” red. Janiny Paradowskiej [POLITYKA 13] wkradła się nieścisłość. Zarząd Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik informuje, że p. Janusz Palikot nie musiał ratować kawiarni Czytelnika (nie ma w niej 100 proc. udziałów za 2 mln zł), która od ponad trzydziestu lat funkcjonuje bez zmian. Informacja zawarta w artykule dotyczy zapewne księgarni przy ul. Wiejskiej 14, która nigdy nie była własnością Czytelnika.

Prezes zarządu SW Czytelnik
Marek Żakowski

Polityka 20.2009 (2705) z dnia 16.05.2009; Do i od Redakcji; s. 98
Reklama