Archiwum Polityki

Prace zakończyłam

W związku ze stwierdzeniem: „A nowej ustawy antykorupcyjnej nie ma, gdyż minister Pitera nie była w stanie jej napisać”, zawartym w artykule „Afera z aferą” [POLITYKA 41], wyjaśniam: prace nad projektem prawa antykorupcyjnego zakończyłam w maju 2009 r. Obecnie projekt czeka na wprowadzenie pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Organizacja pracy tego ciała nie leży w moich kompetencjach. Projekt wraz z całą korespondencją towarzyszącą procesowi legislacyjnemu – zgodnie z Regulaminem Pracy Rady Ministrów – znaleźć można na stronach Internetowych Biuletynu Informacji Publicznej KPRM: http://bip.kprm.gov.pl/kprm/dokumenty/61_3176.html. Lektura projektu Prawa antykorupcyjnego czyni nieprawdziwą również drugą część cytowanego wcześniej zdania: „a teraz każda rozsądniejsza, nierestrykcyjna do absurdu, jej [ustawy] wersja zostanie zaatakowana jako zbyt sprzyjająca korupcji”.

Julia Pitera

Polityka 43.2009 (2728) z dnia 24.10.2009; Do i od redakcji; s. 98
Reklama