Archiwum Polityki

Japonia żywi żal

Pragnę zwrócić uwagę na nieścisłości w sformułowaniu: „...czystka w Nankinie, której przez długi czas Japończycy zaprzeczali, wmawiając opinii publicznej, że jest bezwstydnym wytworem komunistycznej propagandy...”, które pojawiło się w artykule Janusza Wróblewskiego „Kino siódmej generacji” [POLITYKA 45].

Niezależnie od istniejących rozbieżności w szacunkach dotyczących liczby ofiar, rząd Japonii jest świadom mordów, grabieży i innych aktów przemocy, dokonanych wobec ludności cywilnej po wkroczeniu wojsk japońskich do Nankinu w 1937 r.

Polityka 49.2009 (2734) z dnia 05.12.2009; Do i od Redakcji; s. 106
Reklama