Archiwum Polityki

Polityka i obyczaje

W Radiu Łódź trwa batalia. Nie o stanowisko prezesa spółki, choć nie jest wykluczone, że taką potyczką cała sprawa się zakończy. Polem bitwy są ściany. Przewodniczący Solidarności Andrzej Szymański powiesił (bez uzgodnienia z zarządem firmy) w głównym korytarzu radia krucyfiks i portret Jana Pawła II. Szef rozgłośni Andrzej Szewczyk nakazał przeniesienie i krzyża, i portretu w inne, mniej rzucające się w oczy, miejsce. Kolejnej nocy Andrzej Szymański eksmitowane symbole ponownie zawiesił na poprzednim miejscu. Za dnia zaś znów przewieszono je tam, gdzie nakazał prezes. Solidarność zapowiada powrót krzyża i nocne dyżury działaczy, broniących wizerunku Chrystusa i papieża. Wojna trwa!

W dyskusji o obronie krzyży, wieszanych w budynkach użyteczności publicznej, zabrał głos redaktor Robert Mazurek: „Jak od jakiegoś czasu wiemy, krzyże można eksponować wyłącznie w urynie. Tylko krucyfiks, na którym ukrzyżowano genitalia, godzien jest ochrony. Jako dzieło sztuki”.

Mecenas Jan Widacki o hazardzie: „Jakoś dotąd nikt nie uważał, że to jest najważniejsza sprawa dla państwa i narodu. Okazało się, że jest. Hazard może bowiem stać się nałogiem, który osłabi szczerą i patriotyczną duszę polską. Przeciwnie, widać, niż alkohol. Ten do nałogu nie prowadzi i duszy polskiej nie tylko nie gubi, ale najwyraźniej ją wzmacnia. Dlatego tu akurat Platforma ingerować restrykcyjną ustawą nie zamierza”.

Doktor Hanna Wujkowska, ekspert w kwestiach ochrony życia poczętego, przestrzega przed rewolucją. Obyczajową. „Pozbawienie ludzi potrzeby zastanowienia się nad sprawami fundamentalnymi wydaje się zasadniczym kierunkiem współczesnej rewolucji obyczajowej. Służą temu media, przemysł rozrywkowy, ale także coraz częściej instytucje będące kiedyś oazą wolnego myślenia i sprawiedliwości.

Polityka 49.2009 (2734) z dnia 05.12.2009; Polityka i obyczaje; s. 114
Reklama