Archiwum Polityki

Terroryzmy pod lupą

W 1962 r. opublikował Claude Lévi-Strauss „Totemizm dzisiaj”. W złym tłumaczeniu i z kompromitującym komentarzem ukazała się książka w Polsce w 1968 r. pod tytułem „Totemizm”. Sama już redukcja tytułu dowodzi, że wydawca nie wiedział, co wydaje. Owo wyeliminowane „dzisiaj” miało przecież zasadnicze znaczenie – podkreślało, że autor patrząc DZISIAJ na teorie dotyczące totemizmu, z perspektywy czasu, unieważnia je i wrzuca, do – jakże niezbędnego w dziejach nauki – śmietnika myśli uogólniających zjawiska.

Polityka 12.2010 (2748) z dnia 20.03.2010; Stomma; s. 104
Reklama