Archiwum Polityki

Nagrody Historyczne 2010

Co sprawia, że zgłoszona książka awansuje do nagrody? Oczywiście – walory naukowe bądź popularyzacyjne (najlepiej jedno i drugie). Z pewnością – oryginalność tematu i sposób ujęcia, nowatorstwo i odkrycie nieznanych źródeł bądź nowe spojrzenie na te już wykorzystywane. Last but not least: walory pisarskie. Ale to wszystko to oczywista oczywistość. Tak się składa, że jestem członkiem sądu konkursowego innej prestiżowej nagrody historycznej i jest dla mnie rzeczą ciekawą, a niekiedy zabawną, kiedy uświadamiam sobie, że bardzo wartościowe – moim zdaniem – dzieło znajduje uznanie w oczach jednego, bardzo szanowanego gremium, a nie znajduje go u drugiego, również bardzo szanowanego. Ale... i do tego właściwie zmierzam: jest jeszcze jeden czynnik, który może przesądzić o nagrodzie, a mianowicie siła konkurencji w danym roku.

Polityka 18.2010 (2754) z dnia 01.05.2010; Historia; s. 76
Reklama