Archiwum Polityki

Oświadczenie

Nie jest zgodne z prawdą, że jeden z pracujących robotników w Indesit Company Polska Sp. z o.o. uległ śmiertelnemu wypadkowi na skutek złych warunków pracy – zarzut tej treści nie został postawiony przez prokuraturę, a ustalenie przyczyn wypadku nastąpi dopiero po prawomocnym orzeczeniu sądu. Nie jest prawdą, że dyrekcja starała się ukryć prawdziwe przyczyny wypadku.

Zasugerowałam się recenzjami spektaklu na podstawie sztuki Pawła Demirskiego, nie sięgając do źródeł pozateatralnych. Za swoje niedopatrzenie, skutkujące zamieszczeniem w artykule „Niech żyje wojna” (POLITYKA 26) niezgodnych z prawdą informacji, firmę Indesit Company Polska Sp. z o.o. przepraszam.

Aneta Kyzioł

Polityka 30.2010 (2766) z dnia 24.07.2010; Kultura; s. 49
Reklama