Archiwum Polityki

Prośba o kontakt

Przygotowuję reportaż o życiu Haliny Wiśniowskiej (primo voto Szymańskiej): w czasie wojny łączniczki wywiadu, od 1945 r. zamieszkałej w Wielkiej Brytanii.

Dlatego bardzo proszę o kontakt panią Barbarę Kwitową z Brukseli oraz osoby, które znały panią Halinę Wiśniowską.

Ewa Winnicka
e.winnicka@polityka.com.pl
(48 22) 451 60 37

Polityka 36.2010 (2772) z dnia 04.09.2010; Do i od redakcji; s. 106
Reklama