Biuro Reklamy

Świat Nauki

Polityka
Ponad 200 noblistów wśród autorów. Ponad 175 lat tradycji. W Polsce od 1991 roku. Świat Nauki jest polską edycją prestiżowego amerykańskiego magazynu popularnonaukowego Scientific American, którego pierwszy numer ukazał się 1845 roku i który jest najstarszym wydawanym bez przerwy magazynem w USA.

Od czerwca 2009 Scientific American należy do Nature Publishing Group, wydającej m.in również Nature. Scientific American ukazuje się w kilkunastu wersjach językowych (jedną z nich jest Świat Nauki), a liczba jego czytelników na całym świecie sięga 10 mln.

Autorami tekstów są najlepsi dziennikarze i wybitni uczeni - w Scientific American opublikował do tej pory kilkaset artykułów autorstwa ponad 200 noblistów. Tematyka pisma jest bardzo szeroka - obejmuje m.in. nauki ścisłe, o Ziemi, medycynę i technikę, a ponadto zagadnienia gospodarcze, związane z edukacją, finansowaniem nauki, zdrowiem publicznym i zrównoważonym rozwojem. Artykuły pisane są zrozumiałym językiem i ilustrowane doskonale opracowanymi infografikami.

Pismo jest przeznaczone dla każdego, kto chce poznać najnowsze osiągnięcia nauki i rozumieć współczesny świat - jego problemy, zagrożenia i perspektywy rozwoju. Przydatne zarówno dla uczniów i studentów, jak i nauczycieli i wykładowców, ale także dla menadżerów i polityków. Doskonałe źródło wiedzy o światowej nauce i gospodarce, w tym amerykańskiej.

Polska edycja jest wydawana od 1991 roku. Niemal w 100% odpowiada oryginałowi, zarówno pod względem treści, jak i szaty graficznej.

Reklama
Reklama