Biuro Reklamy

Polityka

Polityka
POLITYKA już od ponad 60 lat towarzyszy polskim przemianom i cieszy się niezmiennie lojalnością i poczytnością wśród czytelników. Siła marki POLITYKI tkwi w niepowtarzalnym zespole autorów, dziennikarzy i redaktorów.

Nad jakością czuwa od lat redaktor naczelny Jerzy Baczyński, a stale publikują teksty m.in.: Jacek Żakowski, Artur Domosławski, Ewa Siedlecka, Rafał Kalukin, Martyna Bunda, Ewa Wilk, Edwin Bendyk, Łukasz Wójcik, Bartek Chaciński, Marcin Rotkiewicz...

Zawiera teksty publicystyczne, eseje, komentarze, reportaż, analizy i opinie. Wśród felietonistów: Stanisław Tym, Agata Passent, Jan Hartman

Na stałe z tygodnikiem współpracują znani rysownicy: Andrzej Mleczko, Jan Koza, Patryk Sroczyński, Marta Frej

Pismo przez lata ugruntowało swoją mocną pozycję na rynku prasowym i czytelniczym wyważonymi komentarzami i obiektywnymi sądami. W opinii czytelników to marka ceniona za rzetelność i wiarygodność, fachowość i trafność w komentowaniu i analizowaniu polskiej rzeczywistości.

Reklama
Reklama