Ja My Oni

Głowa w sieci

Internet da się lubić

Kolb Art / Getty Images
Nie straszymy siecią. Nie popadamy w dramatyczne tony, że oto zjawił się nowy bóg (demon?), który rządzi się jakimiś tajemniczymi prawami.

Nie straszymy siecią. Nie popadamy w dramatyczne tony, że oto zjawił się nowy bóg (demon?), który rządzi się jakimiś tajemniczymi prawami. Po prostu ludzkość stworzyła narzędzie, którego wpływ na cywilizację, kulturę, mentalność, zachowania, wybory – a kto wie, czy i na strukturę ludzkich mózgów – jest znacznie większy niż wszelkich dotychczasowych epokowych wynalazków w rodzaju telegrafu, telefonu, telewizji.

Przestrzeń stworzona przez internet jest realną rzeczywistością społeczną. Zwłaszcza dla młodszych pokoleń. Zwłaszcza fejsbuk. Dziś pisząc o internecie, nie sposób nie pisać o fejsbuku. Zdecydowaliśmy – przynajmniej na użytek tego właśnie wydania Poradnika – spolszczyć ten termin. By zaakcentować, że to nie tylko największa platforma społecznościowa, ale miejsce istnienia, byt sam w sobie (jeśli chodzi o samą firmę, oczywiście zachowujemy nazwę Facebook).

Ja My Oni „Co komputer zrobił nam z głową” (100085) z dnia 06.10.2014; Wstęp; s. 3
Oryginalny tytuł tekstu: "Głowa w sieci"
Reklama