Ja My Oni

Noty o autorach

Autorzy - Redakcja i współpracownicy polityki  - Ja My Oni tom 36 Autorzy - Redakcja i współpracownicy polityki - Ja My Oni tom 36 Polityka
Autorzy - Ja My Oni tom 36Polityka Autorzy - Ja My Oni tom 36

dr Aleksandra Cichocka
psycholog polityczny z University of Kent

dr hab. Aleksandra Cisłak
dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS

dr Katarzyna Growiec
psycholog, socjolog, adiunkt na Uniwersytecie SPWS

Grzegorz Gustaw
psycholog organizacji, certyfikowany trener biznesu, coach, akredytowany konsultant Insights Discovery

Kamil Izydorczak
psycholog, doktorant na Uniwersytecie SWPS

dr Agata Jastrzębowska-Tyczkowska
Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS

dr Magdalena Kaczmarek
psycholog, adiunkt na Uniwersytecie SWPS

dr Piotr Kaczmarek-Kurczak
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

dr Monika Kornacka
Instytut Psychologii Uniwersytetu SWPS

dr Joanna Maria Kwaśniewska
adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS

dr Anna Tylikowska
psycholog, doktor nauk humanistycznych, wykłada, bada, konsultuje, pomaga

Beata Urbańska
psycholog, doktorantka w Instytucie Psychologii PAN

dr Adrian Wójcik
prodziekan Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

dr Bartosz Zalewski
psychoterapeuta, adiunkt w Katedrze Diagnozy Psychologicznej SWPS

Dziennikarze i współpracownicy POLITYKI:

Joanna Cieśla

Katarzyna Czarnecka
redaktor wydania „Ja My Oni”

Katarzyna Kazimierowska

Violetta Krasnowska

Agnieszka Krzemińska

Joanna Podgórska

Ryszarda Socha

Agnieszka Sowa

Paweł Walewski

Ewa Wilk
redaktor naczelna „Ja My Oni”

Ja My Oni „Dobrostan” (100158) z dnia 25.11.2019; Wstęp; s. 4
Reklama