Niezbędnik

Skoro wszystko jest z atomu, z czego jest atom?

Tzw. planetarny model atomu opracowany w 1911 r. przez Ernesta Rutheforda. Tzw. planetarny model atomu opracowany w 1911 r. przez Ernesta Rutheforda. Roy Wylam / BEW

Próbę zdefiniowania struktury materii ludzkość zaczęła bardzo ambitnie. Już w IV w. p.n.e. grecki filozof Demokryt z Abdery wysunął śmiałą, jak na owe czasy, i jakże trafną hipotezę, że materia zbudowana jest z małych cząstek, które nazwał atomami (od gr. atomos – niepodzielny). Według Demokryta te cząstki miały różnić się wielkością, kształtem i ciężarem, co nadawało specyficzne cechy substancjom, na które się składały.

Niezbędnik Inteligenta „88 Pytań do Nauki” (100054) z dnia 25.06.2012; Nauki ścisłe; s. 14