Niezbędnik

Europa, nadzieja i strach

Europa, nadzieja i strach

Mirosław Gryń / Polityka

Nadzieja w chrześcijaństwie to, wraz z ­wiarą i miłością, jedna z trzech cnót teologicznych – oczekiwanie z ufno­ścią na spełnienie się obietnic Bożych.

Mówimy też o nadziei w języku potocznym. By wyrazić pewne oczekiwania wobec np. czyjejś punktualności, pogody lub czyjegoś nastroju. Bardziej ogólnie, w takim „ziemskim” ujęciu, nadzieja wyraża oczekiwanie spełnienia naszych pragnień, stan, do którego aspirujemy.

Pytanie, które mnie tu interesuje, dotyczy roli nadziei w budowaniu wspólnej Europy.

Reklama
Reklama