O Polityce

Czy państwo opiekuńcze ma przyszłość?

Organizatorzy debaty Organizatorzy debaty "Przyszłość państwa opiekuńczego" materiały prasowe
Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć 6 września o godz. 18.00 w redakcji POLITYKI.

Debatę "O przyszłości państwa opiekuńczego" współorganizowaną przez Fundację im. Friedricha Eberta, Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a oraz POLITYKĘ, poprowadzi Jacek Żakowski, publicysta naszego tygodnika.
W roli panelistów wystąpią eksperci z zakresu polityki społecznej: prof. Mirosław Grewiński z Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie oraz prof. Joakim Palme, dyrektor Instytutu Badań nad Przyszłością w Sztokholmie, profesor nauk politycznych na Uniwersytecie w Upsali oraz Uniwersytecie Południowej Danii.

Państwo opiekuńcze jest w polskiej debacie publicznej obiektem ożywionych sporów. Zwolennicy koncepcji neoliberalnych od dwóch dekad głoszą jego upadek. Ich ideowi adwersarze wskazują z kolei, że nordyckie welfare states wciąż zapewniają swoim obywatelom najwyższą jakość życia, która idzie w parze z gospodarczym rozwojem. Podczas dyskusji postaramy się zweryfikować obie te opinie. Chcielibyśmy także znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

• czy państwo opiekuńcze powinno być wciąż punktem odniesienia dla europejskiej socjaldemokracji, czy też lewica powinna szukać innych rozwiązań systemowych?

• czy nordycki model welfare states może być inspiracją dla państw postkomunistycznych?

• czy możliwe jest przeniesienie modelu państwa opiekuńczego na poziom europejski, czyli zbudowa­nie Europy socjalnej?

Debata odbędzie się w czwartek 6 września o godz. 18.00 w redakcji POLITYKI, ul. Słupecka 6 w Warszawie. Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o rejestrację do dnia 3 września: tel. 22 831 78 61, e-mail: fes2@feswar.org.pl

Debata będzie transmitowana online na stronach www.feswar.org.pl i www.lassalle.org.pl oraz na stronie POLITYKI: www.polityka.pl/video. Dostępne będzie tłumaczenie na język angielski i polski.

O uczestnikach debaty:

Prof. Mirosław Grewiński

ekspert w dziedzinie polityki społecznej. Pracuje w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie. W latach 2001-2007 członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Był ekspertem w Kancelarii Prezyden­ta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej oraz Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Autor i współautor wielu książek na tematy związane z poli­tyką społeczną i regionalną UE.

Prof. Joakim Palme

socjolog. Dyrektor Instytutu Badań nad Przyszłością w Sztokholmie, profesor nauk politycznych na Uniwersytecie w Uppsali oraz Uniwersytecie Południowej Danii. Współ­pracownik naukowy Szwedzkiego Instytutu Badań Społecz­nych (SOFI). Członek rady Uppsala Centre for Labour Studies (UCLS) oraz Hanaholmen Cultural Centre. W latach 1999-2001 przewodniczący „Welfare Commission” (Kommittén Välfärdsbokslut) przy szwedzkim rządzie. Wiceprzewodni­czący rady Olof Palme Memorial Fund. Autor licznych publi­kacji z zakresu polityki społecznej.

Jacek Żakowski

dziennikarz. Publicysta tygodnika „Polityka”. Kierownik Katedry Dziennikarstwa w Collegium Civitas. W latach 1989-1990 rzecznik prasowy Obywatelskiego Klubu Par­lamentarnego. W latach 1991-1992 prezes Polskiej Agencji Informacyjnej. Pracował w „Życiu Warszawy” oraz „Gazecie Wyborczej”. Twórca programów telewizyjnych i radiowych. Autor kilkunastu książek.

Reklama
Reklama