Czy państwo opiekuńcze ma przyszłość?
Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć 6 września o godz. 18.00 w redakcji POLITYKI.
Organizatorzy debaty 'Przyszłość państwa opiekuńczego'
materiały prasowe

Organizatorzy debaty "Przyszłość państwa opiekuńczego"

Debatę "O przyszłości państwa opiekuńczego" współorganizowaną przez Fundację im. Friedricha Eberta, Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a oraz POLITYKĘ, poprowadzi Jacek Żakowski, publicysta naszego tygodnika.
W roli panelistów wystąpią eksperci z zakresu polityki społecznej: prof. Mirosław Grewiński z Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie oraz prof. Joakim Palme, dyrektor Instytutu Badań nad Przyszłością w Sztokholmie, profesor nauk politycznych na Uniwersytecie w Upsali oraz Uniwersytecie Południowej Danii.

Państwo opiekuńcze jest w polskiej debacie publicznej obiektem ożywionych sporów. Zwolennicy koncepcji neoliberalnych od dwóch dekad głoszą jego upadek. Ich ideowi adwersarze wskazują z kolei, że nordyckie welfare states wciąż zapewniają swoim obywatelom najwyższą jakość życia, która idzie w parze z gospodarczym rozwojem. Podczas dyskusji postaramy się zweryfikować obie te opinie. Chcielibyśmy także znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

• czy państwo opiekuńcze powinno być wciąż punktem odniesienia dla europejskiej socjaldemokracji, czy też lewica powinna szukać innych rozwiązań systemowych?

• czy nordycki model welfare states może być inspiracją dla państw postkomunistycznych?

• czy możliwe jest przeniesienie modelu państwa opiekuńczego na poziom europejski, czyli zbudowa­nie Europy socjalnej?

Debata odbędzie się w czwartek 6 września o godz. 18.00 w redakcji POLITYKI, ul. Słupecka 6 w Warszawie. Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o rejestrację do dnia 3 września: tel. 22 831 78 61, e-mail: fes2@feswar.org.pl

Debata będzie transmitowana online na stronach www.feswar.org.pl i www.lassalle.org.pl oraz na stronie POLITYKI: www.polityka.pl/video. Dostępne będzie tłumaczenie na język angielski i polski.

O uczestnikach debaty:

Prof. Mirosław Grewiński

ekspert w dziedzinie polityki społecznej. Pracuje w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie. W latach 2001-2007 członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Był ekspertem w Kancelarii Prezyden­ta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej oraz Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Autor i współautor wielu książek na tematy związane z poli­tyką społeczną i regionalną UE.

Prof. Joakim Palme

socjolog. Dyrektor Instytutu Badań nad Przyszłością w Sztokholmie, profesor nauk politycznych na Uniwersytecie w Uppsali oraz Uniwersytecie Południowej Danii. Współ­pracownik naukowy Szwedzkiego Instytutu Badań Społecz­nych (SOFI). Członek rady Uppsala Centre for Labour Studies (UCLS) oraz Hanaholmen Cultural Centre. W latach 1999-2001 przewodniczący „Welfare Commission” (Kommittén Välfärdsbokslut) przy szwedzkim rządzie. Wiceprzewodni­czący rady Olof Palme Memorial Fund. Autor licznych publi­kacji z zakresu polityki społecznej.

Jacek Żakowski

dziennikarz. Publicysta tygodnika „Polityka”. Kierownik Katedry Dziennikarstwa w Collegium Civitas. W latach 1989-1990 rzecznik prasowy Obywatelskiego Klubu Par­lamentarnego. W latach 1991-1992 prezes Polskiej Agencji Informacyjnej. Pracował w „Życiu Warszawy” oraz „Gazecie Wyborczej”. Twórca programów telewizyjnych i radiowych. Autor kilkunastu książek.

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj