O Polityce

Władza komunikacji

Polityka
21 marca, nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN, ukaże się książka hiszpańskiego socjologa, Manuela Castellsa.

Władza komunikacji przenosi rozważania na temat ery informacji w XXIwiek. Manuel Castells podejmuje w niej temat wzajemnych związków między władzą a komunikacją, pokazując, na ile każda forma politycznego zaangażowania jest uzależniona od kontrolowania przepływu i treści informacji. Odpowiada przy tym na pytania, dlaczego tak ważne jest zarządzanie procesami komunikacyjnymi oraz jaką rolę odgrywa przemysł medialny i polityka państwowa w rozwoju komunikacji masowej w ramach społeczeństwa sieci. Bazując na wielu przykładach, takich jak kampania prezydencka Baracka Obamy czy dezinformowanie społeczeństwa amerykańskiego na temat wojny w Iraku, wskazuje również na nowy emancypacyjny wymiar komunikacji, który określa mianem masowej komunikacji zindywidualizowanej.

„Władza jest czymś więcej niż komunikacją, a komunikacja jest czymś więcej niż władzą. Władza jednak opiera się na kontroli komunikacji, tak jak podstawą przeciwwładzy jest obalanie tej kontroli. Komunikacja masowa, która potencjalnie dociera do wszystkich członków społeczeństwa, jest kształtowana i zarządzana przez relacje władzy, o korzeniach tkwiących w biznesie medialnym i polityce państwowej. Władza komunikacji znajduje się w samym sercu struktur i dynamik społecznych. To właśnie jest tematem tej książki. Jak, dlaczego i przez kogo relacje władzy są tworzone i wprowadzane w życie za pośrednictwem zarządzania procesami komunikacyjnymi. A także, w jaki sposób mogą je zmieniać aktorzy społeczni, którzy chcą doprowadzić do zmiany społecznej, wpływając na świadomość”.

 Manuel Castells, hiszpański socjolog, przez ponad dwadzieścia lat wykładowca na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, ale związany z uniwersytetami nacałym świecie, gdzie prowadził swoje wieloletnie badania poświęcone społeczeństwu sieci. Autor kilkudziesięciu książek, laureat wielu prestiżowych nagród, którego nazwisko stało się już klasyką w socjologicznychbadaniach internetu.

Reklama
Reklama