O Polityce

II edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

II edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

Prof. Alina Brodzka-Wald podczas spotkania Kapituły Prof. Alina Brodzka-Wald podczas spotkania Kapituły "Zostańcie z nami" w redakcji POLITYKI Tadeusz Późniak / Polityka
Do 28 lutego 2014 r. można składać zgłoszenia do drugiej edycji konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald – wybitnej historyk literatury, profesor w Instytucie Badań Literatury PAN, wieloletniej członkini kapituły akcji stypendialnej POLITYKI dla młodych naukowców „Zostańcie z nami!”.

Profesor Alina Brodzka-Wald była jednym z założycieli Olimpiady Polonistycznej, wypromowała ponad 20 doktorów, koordynowała pracę zespołu redakcyjnego „Słownika Literatury XX wieku”, stanowiącego jedyne w swoim rodzaju źródło wiedzy o tym okresie polskiej literatury, nie tylko dla studentów polonistyki. Jak wspominają jej uczniowie, przyjaciele i współpracownicy była osobą o wielkiej erudycji, niewiarygodnym wyczuciu cudzej indywidualności i niepowtarzalności - ukształtowała wielu badaczy, historyków, krytyków średniego i młodego pokolenia.  Wszyscy laureaci i finaliści Olimpiady Polonistycznej, doktoranci i przyjaciele, współpracownicy i młodzi badacze zawsze mogli liczyć na pomoc i radę prof. Aliny Brodzkiej-Wald, nie tylko na tę naukową, ale także zwyczajną, związaną z życiem codziennym. Teraz, po jej odejściu, młodzi zdolni humaniści z tytułem doktora mają szanse zostać wynagrodzeni za swoja pracę dzięki wspaniałomyślności przyjaciół prof. Aliny „Inki” Brodzkiej-Wald.

Nagrodę, przyznawaną z Funduszu Wieczystego im. Aliny Brodzkiej-Wald, ustanowiło grono bliskich jej osób  wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem konkursu jest promowanie wybitnych prac humanistycznych. Konkurs dotyczy prac doktorskich poświęconych współczesności, obronionych w 2013 r.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą znani przedstawiciele środowiska humanistów. Są to: prof. Maryla Hopfinger-Amsterdamska oraz prof. Grażyna Borkowska, pracujące w Instytucie Badań Literackich PAN,  prof.  Marek Zaleski - polski krytyk literacki, eseista i publicysta,  prof. Jan Kordys - pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz  dr Tomasz Żukowski, adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, uczeń prof. Aliny Brodzkiej-Wald. 

Wnioski o przyznanie Nagrody należy nadsyłać w wersji elektronicznej i papierowej, pracę i autoreferat tylko w wersji elektronicznej (w formacie. doc, . docx lub. pdf) na adres: nagrodainki@funduszwieczysty.pl

Do wypełnionego  wniosku (formularz dostępny na: www.funduszwieczysty.pl) można dołączyć załączniki w wersji papierowej – opinie recenzentów lub inne opinie na temat pracy (do 5 stron maszynopisu znormalizowanego). Dokumenty należy przesłać na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 16 czerwca 2014  r.

Więcej na ten temat
Reklama
Reklama