O Polityce

18. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena

18. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena

Plakat 18. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena Plakat 18. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena Polityka
Warszawa 6. – 18. Kwietnia 2014

Temat przewodni tegorocznej edycji Wielkanocnego Festiwalu – „Beethoven i idea wolności” należy rozumieć poprzez odniesienie do twórczości zaangażowanej, konkretyzującej poprzez sztukę idee walki o wyzwolenie. Chodzi o uwolnienie w aspekcie narodowym, społecznym i przede wszystkim – osobistym. 18ty Festiwal uwypukla znaczenie Beethovena jako jednego z pierwszych kompozytorów, w którego twórczości i postawie artystycznej mocno rezonują hasła i idee wolnościowe zarówno wieku oświecenia jak i Rewolucji Francuskiej. Beethoven jako twórca w pełni wyzwolony, niepodporządkowujący się prawom oraz normom epoki, wyznacza wzór, który przejmują następne generacje artystów.

W programie obok dzieł – emblematów idei wolności, takich jak Symfonia Eroica, czy opera Fidelio Beethovena, znajdą się również takie dzieła jak Ifigienia naTaurydzie, opera reformatora gatunku Ch. W. Glucka podejmująca wątek osobistego poświęcenia w imię wyzwolenia zbiorowości (wykonana z okazji 300. rocznicy urodzin kompozytora) oraz kantata Seid nüchtern und wachet A. Schnittkego będącą XX wieczną odsłoną Faustowskiego mitu (przedstawiona z okazji 80. rocznicy urodzin kompozytora). W ramach Festiwalu przewidziany jest również prestiżowy koncert galowy International Classical MusicAward.

W ramach wydarzenia, zaprogramowanego przez dyrektora generalnego Festiwalu Elżbietę Penderecką, wykonanych zostanie 17 koncertów w salach Filharmonii Narodowej i Zamku Królewskiego. Wśród zaproszonych artystów w Warszawie koncertować będą m.in. Royal Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Charlesa Dutoita, Rotterdam Philharmonic Orchestra, którą poprowadzi Yannick Nézet-Séguin, a także Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Orkiestra i Chór Filharmonii Narodowej, Sinfonia Varsovia, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Polska Orkiestra Radiowa, i wiele innych. Wśród propozycji kameralnych koncerty, m.in. Emerson String Quartet, Cuarteto Casals oraz recitale Rudolfa Buchbindera i Fazila Saya.

Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena kontynuuje autorski projekt promocji warszawskiego wydarzenia poprzez projekty graficzne opracowywane przez najwybitniejszych współczesnych polskich malarzy. Andrzej Giza, historyk sztuki, dyrektor Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, koordynujący kolejne kampanie reklamowe festiwalu tym razem do współpracy zaprosił Radka Szlagę, który jest autorem plakatu 18tego Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Radek Szlaga dołączył do elitarnego grona autorów festiwalowych plakatów, wśród których są m.in. Wilhelm Sasnal, Marcin Maciejowski, Jakub Julian Ziółkowski, Tymek Borowski, Honza Zamojski, i inni.

 

Organizator: Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena/ www.beethoven.org.pl

POLITYKA jest patronem medialnym Festiwalu.

Reklama
Reklama