O Polityce

III edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald na najlepsze prace doktorskie

Prof. Alina Brodzka-Wald podczas obrad Kapituły Prof. Alina Brodzka-Wald podczas obrad Kapituły "Zostańcie z nami!" w redakcji POLITYKI Tadeusz Późniak / Polityka
Do 28 lutego 2015 r. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na zgłoszenia prac doktorskich z dziedziny humanistyki, poświęconych współczesności, obronionych w 2014 roku.
Prof. Alina Brodzka-Wald podczas obrad Kapituły 'Zostańcie z nami!' w redakcji POLITYKITadeusz Późniak/Polityka Prof. Alina Brodzka-Wald podczas obrad Kapituły "Zostańcie z nami!" w redakcji POLITYKI

Wnioski o przyznanie Nagrody wraz z wersją elektroniczną pracy i autoreferatem należy przesłać na adres e-mail: nagrodainki@funduszwieczysty.org.pl. Dokumenty należy przesłać także na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa.

Do wypełnionego wniosku można dołączyć następujące załączniki:

•             opinie recenzentów,

•             inne opinie na temat pracy (do 5 stron maszynopisu znormalizowanego).

W skład Kapituły Konkursu wchodzą znani przedstawiciele środowiska humanistów. Są to:
prof. Maryla Hopfinger-Amsterdamska oraz prof. Grażyna Borkowska, pracujące w Instytucie Badań Literackich PAN, prof.  Marek Zaleski - polski krytyk literacki, eseista i publicysta, prof. Jan Kordys - pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz  dr Tomasz Żukowski, adiunkt
w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, uczeń prof. Aliny Brodzkiej-Wald. Nagrodę przyznawaną z Funduszu Wieczystego im. Aliny Brodzkiej-Wald, ustanowiło grono bliskich Jej osób wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Więcej: http://funduszewieczyste.pl/pl/modele-funduszy-wieczystych/item/7-fundusz-im-prof-aliny-brodzkiej-wald

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 16 czerwca 2015 r.

 

 

Kontakt:

Emilia Dmochowska
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
tel.  22 622 01 22 (wew. 16)
e.dmochowska@filantropia.org.pl 

 

Alina Brodzka-Wald była i długo jeszcze pozostanie jednym z najbardziej rozpoznawalnych historyków i teoretyków literatury. Ta rodowita warszawianka urodziła się 11 listopada 1929 roku w rodzinie inteligenckiej pochodzenia żydowskiego. W Warszawie ukończyła szkołę powszechną, a potem tajne komplety gimnazjalne. Razem z bratem i rodzicami udało jej się przetrwać okupację. Po zakończeniu wojny kontynuowała naukę najpierw w liceum w Łodzi, a potem na polonistyce Uniwersytetu Łódzkiego. W 1949 roku opublikowała swój pierwszy artykuł, który ukazał się w „Polonistyce”. Rok później wróciła do swojego rodzinnego miasta i rozpoczęła pracę w Instytucie Badań Literackich, z którym była związana do końca życia, pełniąc różne funkcje formalne i nieformalne. W 1952 roku uzyskała magisterium, a osiem lat później doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych. W 1966 r. uzyskała stopień doktora  habilitowanego. W 1989 roku została profesorem zwyczajnym. Profesor Alina Brodzka-Wald wypromowała liczne grono doktorów, kierowała wieloma przedsięwzięciami badawczymi. Jak wspominają jej uczniowie, przyjaciele i współpracownicy, była osobą o wielkiej erudycji, niewiarygodnym wyczuciu cudzej indywidualności i niepowtarzalności - ukształtowała wielu badaczy, historyków, krytyków średniego i młodego pokolenia. Laureaci i finaliści Olimpiady Polonistycznej, doktoranci i przyjaciele, współpracownicy i młodzi badacze zawsze mogli liczyć na pomoc i radę Inki. Pomagała w rozwiązywaniu spraw zawodowych i życiowych. Była jurorką programu stypendialnego POLITYKI "Zostańcie z nami!" od samego początku jego istnienia - wskazywała do nagród naukowych najzdolniejszych młodych języko- i literaturoznawców, okazując im także prywatnie swoje zainteresowanie i życzliwość. 
Teraz, dzięki funduszowi wieczystemu Jej imienia, młodzi zdolni humaniści z tytułem doktora mają szanse zdobyć nagrodę. za pracę doktorską dotyczącą współczesności.

Więcej na ten temat
Reklama

Codzienny newsletter „Polityki”. Tylko ważne tematy

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość potwierdzającą.
By dokończyć proces sprawdź swoją skrzynkę pocztową i kliknij zawarty w niej link.

Informacja o RODO

Polityka RODO

  • Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polityka Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie 02-309, przy ul. Słupeckiej 6. Przetwarzamy Twoje dane w celu wysyłki newslettera (podstawa przetwarzania danych to konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy).
  • Twoje dane będą przetwarzane do chwili ew. rezygnacji z otrzymywania newslettera, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zamówić nasz newsletter.
  • Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Reklama