O Polityce

IV edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald rozstrzygnięta

materiały prasowe / Polityka
Konkurs jest częścią Funduszu Wieczystego założonego w celu upamiętnienia profesor Aliny „Inki” Brodzkiej-Wald, wieloletniej jurorki Nagród Naukowych POLITYKI.

W tym roku nagrodę w konkursie na najlepsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki dotyczące współczesności zdobyły aż dwie prace. Kapituła konkursu przyznała również dwa wyróżnienia.

„Lektura jako spotkanie. Stanisława Brzozowskiego czytania Cypriana Norwida, Giambattisty Vica i Johna Henry’ego Newmana” to pierwsza nagrodzona praca autorstwa doktor Elizy Kąckiej z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jej promotorem był profesor Andrzej Mencwel - polski historyk literatury oraz krytyk literatury i kultury polskiej, antropolog kultury, eseista, publicysta. Dr Eliza Kącka jest również finalistką Nagród Naukowych POLITYKI z roku 2013.

Drugą nagrodę główną otrzymał doktor Łukasz Biskupski z Uniwersytetu SWPS. Tytuł nagrodzonej pracy to „Prosto z ulicy. Materialistyczna analiza kulturoznawcza szerokiego obiegu sztuk wizualnych na przykładzie street artu”. Jej promotorem była prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska - filozofka, kulturoznawczyni, autorka wielu książek.

Kapituła przyznała również wyróżnienia. Otrzymali ją doktor Aneta Nisiobęcka za pracę pt. „Reemigracja Polaków z Francji oraz ich adaptacja w Polsce Ludowej w latach 1945 – 1950” pod kierunkiem Profesor Grażyny Marii Pasztor. Drugie wyróżnienie przyznano doktor Małgorzacie Smoleń z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę Studia Filmowe „Kronika” i „Wir” na tle polskiego filmu dokumentalnego po 1989 roku. Promotorem pracy była dr hab. Jadwiga Hučková.

Konkurs jest częścią Funduszu wieczystego im. Inki Brodzkiej-Wald. Jego celem jest promowanie wybitnych prac humanistycznych. W Konkursie przyznawana jest nagroda za pracę doktorską dotyczącą współczesności z dziedziny humanistyki. W tegorocznym Konkursie mogli wziąć udział autorzy prac obronionych w 2015 r.

Zwycięzcę wybierała Kapituła Konkursu, w skład której weszli:

  • prof. dr hab. Grażyna Borkowska - kierownik Pracowni Literatury II połowy XIX wieku w Polskiej Akademii Nauk i prezes Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, jurorka Nagród Naukowych POLITYKI
  • prof. dr hab. Maryla Hopfinger- Amsterdamska - profesor nauk humanistycznych, członek Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
  • prof. dr hab. Jan Kordys - profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk,
  • prof. dr hab. Marek Zaleski - literaturoznawca, krytyk literacki, profesor w Instytucie Badań Literackich PAN, członek Polskiego PEN Clubu,
  • dr Tomasz Żukowski– adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Przyznaję – werdykt nie był łatwy. Po pierwsze, zaskoczyła nas liczba prac, które zgłoszono do konkursu. Po drugie, co szczególnie ważne i cenne, właściwie wszystkie prace reprezentowały wysoki poziom. Spieraliśmy się gorąco i długo, by jednak dojść do wspólnych ustaleń. Ostatecznie zdecydowaliśmy, by nagrodzić cztery prace – przyznaliśmy dwie nagrody ex equo w wysokości 4 000 zł każda oraz dwa wyróżnienia – mówi dr Tomasz Żukowski, członek Kapituły Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald.

Patronem Nagrody w roku 2016 jest Fundacja Tygodnika POLITYKA.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.funduszwieczysty.pl

Reklama
Reklama