O Polityce

Historia z POLITYKĄ

Polityka

Już za tydzień (17 sierpnia) do części nakładu naszego tygodnika dołączymy „Pomocnik Historyczny” POLITYKI poświęcony „Wielkim Dynastiom Europy”. To liczące 180 stron bogato ilustrowane wydanie specjalne, opowiadające dzieje europejskich monarchii – 44 największych dynastii królewskich (m.in. Merowingów, Karolingów, Piastów, Jagiellonów, Stuartów, Tudorów, Rurykowiczów, Habsburgów, Paleologów, Andegawenów), które na różny sposób odcisnęły piętno na historii kontynentu.

To wydanie „Pomocnika Historycznego” ma trochę inny charakter, bliższy leksykonowi. Każdy rozdział traktuje o kolejnym rodzie panującym – znajdą tam Państwo sylwetki najbarwniejszych postaci, a także poczet głów koronowanych. Dynastie przedstawiamy w kolejności, w jakiej pojawiały się na scenie historycznej.

Autorzy artykułów umiejętnie wpletli w opisy wielkiej historii sceny rodzajowe z życia głów koronowanych. Pokazali, że w czasach, kiedy polityka zagraniczna była polityką dynastyczną, losy kontynentu miały swoje alkowiane światłocienie, że na dzieje rodzin panujących składały się heroiczne czyny, ale też zdrady i zabójstwa, że poczucie misji ścigało się z małostkowością…

Cena pakietu „Wielkie Dynastie Europy” z POLITYKĄ – 26,99 zł.

Polityka 33.2016 (3072) z dnia 09.08.2016; Do i od redakcji; s. 98
Reklama