O Polityce

Sprostowanie

Polityka

Nieprawdziwa jest informacja, że na BFG składają się tylko klienci banków. Od 29 listopada 2013 r. także SKOK-i odprowadzają składkę na ten fundusz. SKOK-i nigdy nie finansowały żadnych kampanii wyborczych partii politycznych.

W imieniu Kasy Krajowej Andrzej Dunajski, rzecznik prasowy

Polityka 26.2017 (3116) z dnia 27.06.2017; Do i od Redakcji; s. 8
Reklama