O Polityce

Kto zarobił na państwowych reklamach?

Przychody reklamowe ze spółek skarbu państwa

Polityka

W zeszłym tygodniu Presserwis podał informację, z której wynika nie tylko to, że wydatki reklamowe państwowych spółek na przestrzeni ostatnich trzech lat wzrosły, ale też, że trafiały głównie do mediów przychylnych obecnej władzy. W ten sposób – jak twierdzi cytowany przez Presserwis prof. Tadeusz Kowalski z Uniwersytetu Warszawskiego – wydatki reklamowe spółek Skarbu Państwa są w znacznym stopniu nieefektywne, ponieważ płyną do niszowych mediów, takich jak „Gazeta Polska”. Tymczasem państwowe spółki świadczą różne usługi: finansowe, rozrywkowe, energetyczne czy paliwowe. Jeśli chodzi o udział spółek Skarbu Państwa (SSP) w przychodach reklamowych gazet, rekordzistą jest „Gazeta Polska Codziennie”, której przychody w ponad 45 proc. pochodzą z państwowych spółek (7,4 mln zł). „Fakt” i „Gazeta Wyborcza” w znikomym stopniu korzystają z pieniędzy tych spółek, ich udział w przychodach reklamowych wynosi odpowiednio 1,3 proc. (1,9 mln zł) oraz 0,4 proc. (909,8 tys. zł).

W 2018 r. o blisko 30 proc. w stosunku do roku poprzedniego wzrosły też wydatki państwowych spółek na reklamę w magazynach. Jednak duże budżety dotyczyły niewielkiej grupy tytułów, z których niemal wszystkie – jak podaje Presserwis – „są w swojej zawartości treściowej propagandowo prorządowe”. W 2018 r. najwięcej otrzymał tygodnik „Sieci” – 26,5 mln zł (wzrost o 47 proc. w stosunku do 2017 r.), „Wprost” – blisko 11 mln zł (wzrost o 9 proc.) i „Do Rzeczy” – 13 mln zł (wzrost o 34 proc.). Tygodnik „Gazeta Polska” w 2018 r. uzyskał 8,9 mln zł, co stanowiło wzrost o 124 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Zwraca uwagę niska pozycja jednego z największych tygodników opinii, czyli POLITYKI, która według danych cennikowych zarobiła tylko 220 tys.

Polityka 12.2019 (3203) z dnia 19.03.2019; Do i od redakcji; s. 90
Oryginalny tytuł tekstu: "Kto zarobił na państwowych reklamach?"
Reklama